Wycena procedur na potrzeby badań klinicznych dokonywana jest
indywidualnie na podstawie protokołu badania.

RTG Głowa

RTG czaszka, projekcja PA/AP + bok 140 zł
RTG czaszka, dodatkowa projekcja 90 zł
RTG twarzoczaszka, projekcja PA 90 zł
RTG oczodoły, projekcja PA/AP 100 zł
RTG oczodoły, projekcja bok 100 zł
RTG zatoki przynosowe, projekcja PA 100 zł
RTG kości nosa 90 zł
RTG nosogardło 100 zł
RTG stawy skroniowo-żuchwowe 170 zł
RTG żuchwa w rzucie PA i obu skosach 170 zł

Umów badanie

RTG kończyna górna

RTG obojczyk , projekcja PA/AP 100 zł
RTG obojczyk, projekcja PA/AP, porównawcze 170 zł
RTG obojczyk, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG łopatka, projekcja AP i styczne 170 zł
RTG staw ramienny, projekcja AP 100 zł
RTG staw ramienny, projekcja AP porównawcze 170 zł
RTG staw ramienny, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG staw ramienny, projekcja AP i projekcja dodatkowa 190 zł
RTG stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP i obie skośne 200 zł
RTG kość ramienna, projekcja AP i bok 140 zł
RTG kości przedramienia, projekcja AP i bok 140 zł
RTG staw łokciowy, projekcja AP i bok 140 zł
RTG staw łokciowy, projekcja AP i bok, porównawcze 260 zł
RTG staw łokciowy, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG kości nadgarstka, projekcja AP i bok 140 zł
RTG kości nadgarstka, projekcja AP i bok, porównawcze 260 zł
RTG kości nadgarstka, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG ręce, projekcja grzbietowo-dłoniowa, skosy porównawcze 260 zł
RTG ręce, projekcja grzbietowo-dłoniowa, porównawcze 170 zł
RTG ręka, projekcja grzbietowo-dłoniowa, skos 140 zł
RTG ręka, projekcja boczna 90 zł
RTG palce ręki, projekcja grzbietowo-dłoniowa i bok 140 zł
RTG ręka, projekcja AP, do oceny wieku kostnego 100 zł

Tomosynteza

Tomosynteza klatki piersiowej 350 zł
Tomosynteza stawu 350 zł

RTG Klatka piersiowa

RTG klatka piersiowa, projekcja PA/AP 140 zł
RTG klatka piersiowa, projekcja PA i bok 160 zł
RTG klatka piersiowa, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG żebra jednostronnie dwie projekcje (AP i skos) 170 zł
RTG żebra obustronnie trzy projekcje (PA i obie skośne) 200 zł
RTG mostek, projekcja AP i bok 170 zł
RTG stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP i obie skośne 260 zł
Umów badanie

RTG Kręgosłup i miednica

RTG cały kręgosłup skolioza, projekcja AP ( skanogram) 260 zł
RTG cały kręgosłup skolioza, projekcja bok ( skanogram) 260 zł
RTG kręgosłup szyjny, projekcja AP i bok 140 zł
RTG kręgosłup szyjny, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG kręgosłup szyjny, projekcja boczna czynnościowa w przygięciu i odgięciu 140 zł
RTG kręgosłup szyjny, projekcja skośna, celowane na otwory międzykręgowe 140 zł
RTG kręgosłup szyjny, projekcja celowane na ząb obrotnika 90 zł
RTG kręgosłup celowane na C7-TH1 90 zł
RTG kręgosłup piersiowy, projekcja AP i bok 170 zł
RTG kręgosłup piersiowy, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, projekcja AP i bok 170 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy, projekcja czynnościowa w przygięciu i odgięciu 170 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo –krzyżowy, projekcja skośna celowane na otwory międzykręgowe 170 zł
RTG kręgosłup celowane L5-S1 90 zł
RTG miednica, projekcja AP 100 zł
RTG miednica, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG jama brzuszna, projekcja AP w pozycji leżącej 120 zł
RTG jama brzuszna, projekcja AP w pozycji stojącej 120 zł
RTG spojenie łonowe 100 zł
RTG kość krzyżowa, projekcja AP i bok 140 zł
RTG stawy krzyżowo–biodrowe, projekcja AP 100 zł
RTG stawy krzyżowo–biodrowe, projekcja dwa skosy 140 zł
RTG kość ogonowa, projekcja AP i bok 140 zł
RTG stawy biodrowe, projekcja AP, porównawcze 160 zł
RTG stawy biodrowe, projekcja AP i osiowe, porównawcze 200 zł
RTG staw biodrowy, projekcja AP i osiowa 160 zł
RTG staw biodrowy, projekcja dodatkowa 90 zł

Sprawdź Badanie RTG

RTG Kończyna dolna

RTG kość udowa, projekcja AP i bok 140 zł
RTG staw kolanowy, projekcja AP i bok 140 zł
RTG stawy kolanowe, projekcja AP i bok, porównawcze 180 zł
RTG, stawy kolanowe, projekcja AP i bok na stojąco, porównawcze 180 zł
RTG staw kolanowy, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG rzepka osiowe, jedna projekcja 120 zł
RTG rzepka osiowe, trzy projekcje 210 zł
RTG kości podudzia, projekcja AP i bok 140 zł
RTG staw skokowy, projekcja AP i bok 140 zł
RTG stawy skokowe, projekcja AP i bok, porównawcze 260 zł
RTG staw skokowy, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG kość piętowa, projekcja bok i osiowe 200 zł
RTG kość piętowa, projekcja bok 100 zł
RTG stopa, projekcja grzbietowo-podeszwowa i skos 140 zł
RTG stopy grzbietowo-podeszwowe i skos, porównawcze 200 zł
RTG śródstopie, projekcja AP i skos 140 zł
RTG palce stopy, projekcja AP i bok 140 zł
RTG stopa, projekcja dodatkowa 90 zł
RTG ocena długości kończyn dolnych, projekcja AP (skanogram) 260 zł
RTG ocena długości kończyn kończyn dolnych, projekcja boczna (skanogram) 260 zł

Umów badanie

Wybierz Badanie

Rentgen RTG

Więcej
Sprawdź Badanie RTG

Ultrasonografia USG

Więcej
Sprawdź Badanie USG

Rezonans Magnetyczny MR

Więcej
Sprawdź Badanie MR